Driftinformation: För tillfället går det inte att spara utkast i våra e-tjänster. Vi arbetar med att lösa problemet.

Odla utan trädgård

  • 1. Intresseanmälan
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

Odla utan trädgård

Odlingen sker i pallkragar eller i odlingslådor. Pallkragar är för en person, odlingslådor kan användas av flera personer. Odlingsplatsen ligger nära Tyresö centrum, på ängarna där Wättinge gårdsväg möter Skördevägen.

Lådorna passar för såväl blommor som bär och grönsaker. Projektet riktar sig till alla som inte har en egen trädgård/tomt och inte har möjlighet att odla hemma. Det kostar ingenting att vara med, men alla odlare skriver under ett avtal där de bland annat förbinder sig till att ta hand om odlingen under hela säsongen.

Kommunen står för jord, vatten och en kompost i anslutning till lådorna. Fröer, gödsel, verktyg etcetera står odlarna för själva. Läs mer på vår hemsidaAll kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information