Odla utan trädgård - Närodla i Tyresö

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Intresseanmälan
  • 2. Skicka in

Odla utan trädgård

På odlingsplatsen vid Wättinge sker odlingen i pallkragar och större odlingslådor. Det är kö till lådorna.

Odlingsplatsen vid Wättinge ligger nära Tyresö centrum, på ängarna där Wättinge gårdsväg möter Skördevägen. Lådorna passar för såväl blommor som bär och grönsaker. Projektet riktar sig till alla som inte har en egen trädgård/tomt och inte har möjlighet att odla. Det kostar ingenting att vara med, alla odlare skriver under ett avtal där de bland annat förbinder sig till att ta hand om odlingen under hela säsongen.

Kommunen står för jord, vatten och en kompost i anslutning till lådorna. Fröer, gödsel, verktyg etcetera står odlarna för själva.

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information