Ansökan om kulturbidrag till enstaka kulturarrangemang

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Uppgifter om arrangemanget
  • 3. Budget
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ansökan om Kulturbidrag – bidrag till enstaka kulturarrangemang

Här kan du som företräder en förening eller studieförbund som anordnar offentliga, öppna och tillgängliga arrangemang med kulturellt innehåll ansöka om kulturbidrag.

 

Endast föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet som huvudsakligen riktar sig till Tyresö kommuns medlemmar och har sin hemvist (eller sektion) i, eller i nära anslutning till Tyresö kommun, kan söka bidraget.

 

Kulturbidraget är avsett som en delfinansiering av kulturarrangemanget.

Bidrag beviljas inte för kostnader som avser sådant kommunen erbjuder. 

Kulturbidrag beviljas inte för föreningarnas och studieförbundens egna återkommande aktiviteter som kräver deltagaranmälan eller riktar sig övervägande till egna medlemmar.

 

Läs mer om riktlinjerna för kulturbidraget här.

 

Ansökan ska innehålla beskrivning av kulturarrangemanget, en kostnadskalkyl, finansiering, tidsplan samt sökt belopp. I ansökan ska entréavgifter och övriga intäkter anges samt om bidrag sökts från annat håll.

 

Om föreningen önskar att bidraget ska betalas ut i förskott så anges det i ansökan.

 

Ansökan kan göras två gånger per år och ska inlämnas via e-tjänst:

  • senast 15 april för perioden 1 juli – 31 december samma år,
  • senast 15 oktober för perioden 1 januari – 30 juni året efter.

 

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in en redovisning till kommunen och den blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

 

Du behöver använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning för att komma in på e-tjänsten. På servicecenter i Tyresö centrum kan du få hjälp med sms-inloggning, ta med legitimation.Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

 

 

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst