Tillstånd för Foodtrucks - Mobila måltidsförsäljningsställen

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Villkor
  • 2. Ansökan
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

 

Ansök om nyttoparkeringstillstånd för mobila måltidsförsäljningsställen/foodtrucks

 

Företag som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket samt göra en anmälan om livsmedelsverksamhet till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Endast ett tillstånd per företag beviljas.

Innan du ansöker - Läs Bilagan Tyresö kommuns villkor för nyttoparkeringstillstånd

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst