Beställa handlingar från bygglovsarkivet

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Uppgifter om de bygglovshandlingar du eftersöker
  • 2. Vart ska handlingarna skickas?
  • 3. Skicka in

Många av Tyresö kommuns bygglovshandlingar finns i digital form, men vissa handlingar finns enbart i vårt fysiska arkiv.

De handlingar som inte finns digitalt kommer ta lite längre tid att ta fram. För de allra äldsta byggnaderna kan det vara svårt att få fram dokumentation. Om vi inte kan hitta det du söker hör vi självklart av oss. 

 

De vanligaste handlingarna som bifogas i en ansökan är: situationsplan som visar byggnadens placering (kan även benämnas tomtkarta eller nybyggnadskarta) samt
plan-, fasad- och sektionsritningar.

Till vissa ärenden bifogas även konstruktionsritningar och tekniska beskrivningar.
De ritningar som finns hos oss är handlingar i lovansökningar och anmälningar. Tänk på att dessa inte behöver överensstämma med hur det ser ut idag. Du bör därför alltid kontrollmäta inför egna byggprojekt och eventuell ansökan eller anmälan. 

I de fall handlingarna innehåller känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter, kommer de att skickas till dig via ett säkert meddelande. Säkra meddelanden är en funktion som Tyresö kommun använder, där invånare i Tyresö kommun eller företag kan ta emot och svara på meddelanden med känslig information från kommunen på ett säkert och lagenligt sätt.

 

För att kunna ta emot och läsa ett säkert meddelande behöver du en e-postadress och e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID). Meddelandet går att läsa från dator, läsplatta och på en mobil enhet. Du kan besvara meddelandet och du kan också spara ner det till din enhet om du vill. Efter 60 dagar tas meddelandet bort.

 

För mer information om tjänsten säkra meddelanden, besök länken:

Säkra meddelanden i Tyresö kommun - Tyresö kommun (tyreso.se)

  

Information