Orosanmälan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Val av anmälare
  • 2. Barnet/Ungdomen
  • 3. Vårdnadshavarens uppgifter
  • 4. Beskrivning av oron
  • 5. Skicka in

Orosanmälan - misstanke om att ett barn eller ungdom far illa

För att göra en orosanmälan vänder du dig till mottagningsgruppen för Barn- och unga.

 

Du kan göra din anmälan på flera sätt

  1. Genom den här e-tjänsten via knappen nedan, starta e-tjänst
  2. Skriftligt via post eller fax
  3. Ringa in och berätta din oro för barnet eller ungdomen

 

Om du är osäker på allvaret i situationen kan du ringa till socialtjänsten och prata med en socialsekreterare i mottagningsgruppen

innan du gör en anmälan.

 

Om Orosanmälan

En orosanmälan via den här e-tjänsten kommer till mottagningsgruppen för barn och unga.

Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt kommer vi inte att handlägga

den förrän nästkommande arbetsdag.

 

Du kan skicka in en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym, men då blir

det svårare för socialtjänsten att utreda ärendet. Om du väljer att vara anonym, tänk då på att inte uppge namn eller andra uppgifter som

kan röja din identitet då socialtjänsten endast i undantagsfall kan undanhålla dessa uppgifter för den som berörs av anmälan.

 

Vissa yrkeskategorier har anmälningsskyldighet. Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar.

 

Obs! Använd enbart fram- och bakåtknapparna som finns i E-tjänsten, ej webbläsarens egna. Det finns annars risk för att information faller bort i E-tjänsten.

 

Socialstyrelsen om anmälningsskyldighet.

Vad händer efter att en anmälan om att ett barn far illa har gjorts?

När en orosanmälan för ett barn har inkommit till socialtjänsten görs en bedömning om en utredning ska inledas eller inte.

Denna bedömning ska göras inom 14 dagar. Är du anmälningsskyldig har du rätt att få information om en utredning har inletts eller inte.

Är du privatperson får socialtjänsten inte ge sådan information.

 

Kontakt och telefontider:

Du når mottagningsgruppen för barn och unga via kommunens servicecenter på telefon 08-578 291 00 

Måndag till torsdag mellan kl 08:30-16:00

Fredag mellan 8:30-14:30

Vi har stängt för lunch mellan kl 12-13.

 

Dag före helgdag gäller särskilda öppettider, se kommunens hemsida för närmare information.

 

Kvällar och helger kan du kontakta socialjouren Sydost på telefon 08-718 76 40.

De tar hand om situationer av social karaktär som inte kan vänta till nästa vardag, när ordinarie socialtjänst har öppet.

 

Är någon i akut fara ska du ringa 112.

 

Telefax mottagningsgruppen för barn och unga 08-578 272 35

Telefax socialtjänsten barn och unga samt försörjningsstöd 08-578 295 55

Postadress: Tyresö kommun, Mottagningsgruppen för barn och unga, 135 81 Tyresö.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Information