Intresseanmälan Second Chance School

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Second Chance School
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Intresseanmälan till Second Chance School

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att börja på Second Chance School. Skolan vänder sig till ungdomar mellan 17 och 24 år som inte fullföljt sina gymnasiestudier och som inte förvärvsarbetar. Utbildningen är individuellt utformad och ger dig möjlighet att lära dig ett yrke ute på en arbetsplats. Intresseanmälan kan skickas in av dig, din vårdnadshavare eller andra personer i ditt nätverk.

 

 

Information