Avfall - Anmäl utebliven hämtning

  • 1. Avfall - Anmäl utebliven hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Här anmäler du om ditt rest,- mat,- grov,- el,- latrin,- eller trädgårdsavfall inte hämtats.
Anmäl till oss redan dagen efter så vi kan göra åtgärd så fort som möjligt.

Tänk på att kärlet/kärlen ska stå ute tills hämtning har skett!

Läs mer om avfall

Genom att logga in i E-tjänstportalen kan du se dina hämtningsdagar.

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs. Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

  

Information