Avfall - Anmäl utebliven hämtning

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Anmäl utebliven hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här anmäler du om ert rest,- mat,- grov,- el,- latrin,- eller trädgårdsavfall inte hämtats.

Innan du gör en anmälan, se om det är några driftstörningar i ert område under nyheter på boende och miljö.
Är det en driftstörning i ditt område behöver du inte anmäla utebliven hämtning. Nyheter boende och miljö

Anmäl till oss redan dagen efter så vi kan göra åtgärd så fort som möjligt och låt kärlet stå kvar tills hämtning har skett.

Läs mer om avfall

Genom att logga in i E-tjänstportalen kan du se dina hämtningsdagar. Till e-tjänstportalen

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs. Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

  

Information