Strukturbidrag för fristående resursgrundskola

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Fliknamn
  • 2. Skicka in

Ansökan om strukturbidrag

 

Huvudmannen ansöker om strukturbidrag. Strukturbidrag kan beviljas med som högst 60 000 kronor per år. 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 15 mars för vårterminen och 15 oktober för hösttermin.

Utbetalning av beviljat strukturbidrag sker 15 april och 15 november. Retroaktiv ersättning utgår inte.

Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdatum kommer inte att behandlas.

 

Information