Kretsloppscentralen - beställ passerkort

  1. 1. Beställ passerkort till kretsloppscentralen
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Beställ passerkort till kretsloppscentralen 

Här kan du som bor i Tyresö beställa passerkort till kretsloppscentralen, 20 kostnadsfria besök per år ingår. Varje hushåll får ett passerkort, tappar du bort kortet och behöver ett nytt så debiteras du enligt gällande taxa på nästkommande faktura.

Bor du i Tyresö bostäder och vill beställa kort, kontakta Tyresö bostäders kundtjänst

  

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen