Avfall - Kretsloppscentralen, beställ passerkort som privatperson

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Avfall - Kretsloppscentralen, beställ passerkort som privatperson
  • 2. Skicka in

Här kan du som har en adress i Tyresö beställa passerkort till kretsloppscentralen. Varje hushåll får ett passerkort med 20 kostnadsfria besök per år.
Därefter debiteras du efter varje inpassering. Tappar du bort kortet och behöver ett nytt så debiteras du enligt gällande taxa på nästkommande faktura.

Läs avfallstaxan

Läs mer om kretsloppscentralen


Bor du i Tyresö bostäder och vill beställa kort, kontakta Tyresö bostäders kundtjänst

  

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information