Treserva, Sekretesskydd person Utförare Extern

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Användarens uppgifter
  • 2. Beställarens uppgifter
  • 3. Skicka in

Behörighet till sekretesskyddad person

 

Här beställer du som chef att användare ska få behörighet till en sekretesskyddad person i Treserva.

 

 

Uppdatera dina kontaktuppgifter för att få förifyllda fält http://www.tyreso.se/E-tjanster/E-tjanstportalen21/

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst