Trädgårdsavfall - beställ nytt abonnemang för kärl

  • 1. Abonnera på kärl för trädgårdsavfall
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

Abonnera på trädgårdsavfallskärl 2019

Här kan du beställa ett abonnemang för trädgårdsavfallskärl på 370 liter. Vi trafikerar din gata varannan vecka mellan vecka 14 och 45, det enda du behöver göra är att ställa fram kärlet om du behöver få det tömt. Avgift för tömning (upp till 16 stycken) och behandling per säsong och kärl är 1 200 kronor.

Vid tömning ställer du kärlet vid vägen senast klockan 06.00 med draghandtaget utåt. Abonnemanget löper på och upphör först när du säger upp det. Ställ undan kärlet under vinterhalvåret.

Läs om trädgårdsavfall

  

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information