Avfall - Trädgårdsavfall, beställ nytt abonnemang

  • 1. Avfall - Trädgårdsavfall, beställ nytt abbonnemang
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

Här kan du beställa ett abonnemang för trädgårdsavfallskärl på 370 liter. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan fredag under säsongen vecka 15 - 46.

Läs avfallstaxan

 

Vid tömning ställer du kärlet vid vägen senast klockan 06.00 med draghandtaget utåt.

Abonnemanget löper på och upphör först när du säger upp det.

Läs om trädgårdsavfall

  

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

  

Information