Avsägelse av uppdrag som förtroendevald i Tyresö kommun

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Avsägelse
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Här kan du som är förtroendevald skicka in din avsägelse av ett eller flera av dina uppdrag som förtroendevald. För att få en översikt över dina förtroendeuppdrag i kommunen så kan du ta hjälp av vårt politikerregister. Länk till Tyresö kommuns politiker- och nämndsregister.

 

E-tjänsten kräver inloggning med bank-ID.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick