Verksamhetsbidrag för natur- och kulturverksamhet

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Uppgifter om arrangemanget
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Verksamhetsbidrag för natur- och kulturverksamhet.

Här kan du som företräder en bidragsberättigad förening ansöka om verksamhetsbidrag.

 

Bidraget beviljas till föreningar som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde som kultur- och fritidsnämnden bedömer gagnar Tyresö kommuns natur- och kulturarv.

 

Utöver det behöver föreningen uppfylla följande villkor:

 

  • Föreningen bedriver kontinuerlig verksamhet.
  • Föreningens verksamhet är öppen för allmänheten eller bedöms som samhällsnyttig och kommer Tyresö kommuns medlemmar till gagn.
  • Föreningen kan inte beviljas lokalt aktivitetsstöd.

 

Föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag en gång per år. Ansökan görs för nästkommande verksamhetsår och ska vara inlämnad till kommunen senast den sista november året före.

 

Pengarna betalas ut i samband med beviljad ansökan.  

 

Du behöver använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning för att komma in på e-tjänsten. På servicecenter i Tyresö centrum kan du få hjälp med sms-inloggning, ta med legitimation.Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

 

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst