Idépeng

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Fliknamn
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 Ansökan om idépeng

Är du mellan 15 och 25 år och vill ordna ett arrangemang eller projekt, inom idrott, teater, film, foto, konst, dans med mera kan du söka om en idépeng. Du kan söka upp till 10 000 kr. Beslut tas av kultur- och fritidsnämnden.

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

  

 

 

 

Information