Det går tyvärr inte att spara utkast i våra e-tjänster. Vi arbetar med att lösa problemet.

Ansökan om tilläggsbelopp för förskola/pedagogisk omsorg med fristående huvudman eller i annan kommun

  • 1. Uppgifter om barnet och förskolan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Ansökan om tilläggsbelopp för förskola/pedagogisk omsorg med fristående huvudman eller annan kommun

Ansökan avser kalenderår. Ansökan gäller för förskola och pedagogisk omsorg. För barn som ska börja förskoleklass använd e-tjänsten "Ansökan om tilläggsbelopp grundskola"

 

Innan tilläggsbelopp kan sökas måste en pedagogisk kartläggning ha genomförts, en handlingsplan/åtgärdsplan upprättats och hunnit utvärderats samt att vårdnadshavaren har medgivit sitt samtycke till att ansökan görs. Tilläggsbelopp kan inte sökas retroaktivt. Handläggningstiden är 6 veckor.

 

 

För att få kontaktuppgifter förifyllda börja med att uppdatera "min profil"

Min profil

 

Det är möjligt att spara ett utkast av påbörjad ansökan. För att återgå till ansökan gå via länken nedan

Interna e-tjänster

 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

  Välj inloggningssätt nedan

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst