Ansökan om bokning av idrottshall eller gymnastiksal för arrangemang

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Vilka kan söka?

Här kan du som företräder en föreningar ansöka om bokning av idrottshall eller gymnastiksal

för idrottsarrangemang för den kommande säsongen.

 

Villkor

I första hand erbjuds lokaler till föreningar som bedriver sådan verksamhet som

lokalen är avsedd för.

Tidfördelningen sker utifrån de principer som kultur- och fritidsnämnden har

fastställt. I övrigt ska föreningen följa Tyresö kommuns vid var tid gällande

bestämmelser och villkor avseende förhyrning för nyttjandet av den berörda

lokalen.

 

Ansökan

Ansökan om bokning av idrottshall eller gymnastiksal för arrangemang  som avser följande höst och vår ska insändas före 31 mars.

Här kan du se lokaltaxorna och vad det kostar att hyra kommunens lokaler

 

Redovisning

Ingen redovisning krävs.

 

Ytterligare information

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och

föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se

Epost: fritid@tyreso.se

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst