Ansökan om lokalbidrag

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Uppgifter om arrangemanget
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

 Ansökan om lokalbidrag

Här kan du som företräder en bidragsberättigad förening ansöka om lokalbidrag om föreningen bedriver regelbunden barn- och ungdomsverksamhet som av olika anledningar inte kan bedrivas i subventionerade kommunägda lokaler, förhyrd lokal eller egen lokal.

 

Lokalbidraget betalas ut som ett fastställt belopp som beviljas per deltagare som medverkar i sammankomster som sker i föreningens regi. För att ett deltagartillfälle ska vara lokalbidragsberättigat ska även villkoren för lokalt aktivitetsstöd vara uppfyllda.

 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som lokalbidraget avser samt en redogörelse för varför verksamheten inte kan bedrivas i kommunägda lokaler.

 

För att vara säker på att ansökan ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig ansökan vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde. 

 

Du behöver använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning för att komma in på e-tjänsten. På servicecenter i Tyresö centrum kan du få hjälp med sms-inloggning, ta med legitimation.Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

Digitala första hjälpen länk.

 

 

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst