Latrin - beställ hämtning

  • 1. Latrin - beställ hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Beställ latrinhämtning

För att få hämtat önskad torsdag behöver vi få din beställning senast onsdag samma vecka, före klockan 12.00. Du kan beställa hämtning året om.

Ställ fram den förslutna behållaren vid infarten till din fastighet senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, vägen måste vara farbar. Med anledning av gällande arbetsmiljöregler får kärlet inte väga mer än 15 kg. Vill du ha regelbunden tömning, kontakta servicecenter. Vi hämtar inte på röda dagar. Debiteras enligt gällande taxa.

 

 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information