Ansökan om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Samtycke
  • 2. Verksamhet
  • 3. Ansökan
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ansökan om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd

Ansökan gäller för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och gymnasiesärskola med fristående eller kommunal huvudman.

 

Innan tilläggsbelopp/verksamhetsstöd kan sökas måste en pedagogisk kartläggning ha genomförts, en handlingsplan/åtgärdsplan upprättats och hunnit utvärderas samt att vårdnadshavaren/myndig elev har medgivit sitt samtycke till att information om eleven delas med centrala elevhälsan i Tyresö kommun.

Ansökan kan göras när som helst under året och beviljas som längst för innevarande kalenderår (inte läsår). Tilläggsbelopp kan inte sökas retroaktivt. Handläggningstiden är 6 veckor. OBS! Personnummer till skolans rektor behöver anges eftersom beslut skickas till rektor via säkert meddelande och behöver kvitteras med Bank-ID.  Ersättning betalas som tidigast ut från den 1:a i månaden efter att ansökan inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Det är i dagsläget INTE möjligt att spara ett utkast av påbörjad ansökan.  

 

 

 All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst