Avfall - Kretsloppscentralen, beställ passerkort/inpasseringar för Tyresöföretag

  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Beställning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Här kan du som har registrerat företag i Tyresö beställa passerkort till kretsloppscentralen.  


Företagskortet är ett fysiskt kort där du kan ladda på inpasseringar

Varje inpassering  kostar 370 kr inklusive moms. Kortet fungerar som ett "klippkort", där du kan beställa x antal gånger här via e-tjänsten eller betala per gång vid bommen, det är samma pris.

Läs avfallstaxan

Farligt avfall får du inte lämna på kretsloppscentralen

Farligt avfall från företag får endast hämtas av anlitad avfallsentreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporterats.

 

Slipers/tryckimpregnerat trä, max en släpkärra 3 kubik, får dock lämnas mot en avgift som faktureras.

 

Läs mer om VA- och renhållning för företag i kommunen

  

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

  

Information