Avfall - Kretsloppscentralen, beställ företagskort för inpassering för verksamhet

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Beställning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Här kan du som har registrerad verksamhet i Tyresö beställa företagskort för inpassering till kretsloppscentralen.  


Företagskortet är ett fysiskt kort där du kan ladda på inpasseringar

Passerkortet fungerar som ett "klippkort", där du kan beställa x antal gånger här via e-tjänsten eller betala per gång vid bommen.
Det är samma kostnad enligt gällande avfallsaxa.

Läs avfallstaxan

Läs mer om kretsloppscentralen

 

Observera, farligt avfall får du inte lämna på kretsloppscentralen

Farligt avfall från företag/verksamheter får endast hämtas av anlitad avfallsentreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag/verksamhet ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporterats.

  

Läs mer om avfall för företag i kommunen

  

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

  

Information