Kretsloppscentralen - beställ passerkort för företag

  1. 1. Kontaktuppgifter
  2. 2. Beställning
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Beställ passerkort till kretsloppscentralen för företag 

Här kan du som är företagare i Tyresö beställa passerkort till kretsloppscentralen.

 

Halvårskort 2018: 15 besök; 3 520 kr exklusive moms. Välj juli-december 2018.  Kvarvarande inpasseringar går inte att spara till nästkommande år.

 

Extra inpasseringar 2018: För ytterligare besök debiteras du automatiskt 128kr exklusive moms, när du passerar bommen. Behöver du fler besök kan du köpa det här i e-tjänsten. Besöken laddas upp på ditt kort inom fem arbetsdagar.

 

 
Från och med 1 januari 2019 fungerar företagskortet som ett digitalt klippkort.

Många företagare och verksamheter i Tyresö kommun har efterfrågat ett mer flexibelt system med möjlighet att kunna besöka kretsloppscentralen valfritt antal gånger under ett år. Årsavgiften och periodiseringen tas därför bort och varje inpassering kommer att kosta 350 kr inklusive moms. Kortet kommer att fungera som ett klippkort, där du kan ladda upp x antal gånger via e-tjänsten eller betala per gång vid bommen, det är samma pris.

Farligt avfall får du inte lämna på kretsloppscentralen

Farligt avfall från företag får endast hämtas av anlitad avfallsentreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporterats.

 

Slipers/tryckimpregnerat trä, max en släpkärra 3 kubik, får dock lämnas mot en avgift som faktureras.

  

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen