Avfallstjänster - Boende i flerbostadshus

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Alternativ
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Här kan du som privatperson beställa el- och grovavfallshämtning mot kostnad. Kyl och frys kan hämtas kostnadsfritt.

Du kan även beställa passerkort till kretsloppscentralen. Bor du i Tybos lägenheter beställer du passerkort via deras kundtjänst.

Debitering sker enligt gällande avfallstaxa.
Läs om avfallstaxan

 

Beställ tjänst:

 

 

          Observera, bor du i Tyresö bostäders (TYBO) lägenheter, kontakta TYBO:s kundtjänst

Läs mer om avfall i Tyresö

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information