Avfall - Elavfall, beställ hämtning mot kostnad

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Elavfall, beställ hämtning mot kostnad
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här kan du beställa hämtning av elavfall mot en kostnad enligt gällande taxa. Vi hämtar på helgfria torsdagar och fredagar.
Beställ hämtning senast onsdag kl. 12.00 samma vecka du vill få elavfallet hämtat.

Ställ avfallet vid tomtgräns och märk det med "Elavfall". Du som bor eller har verksamhet i ett område där övrig avfallshämtning inte kan ske vid fastighetsgräns får placera ditt elavfall på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

  • Vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter.
  • Förpacka allt småplock, får väga max 15 kg per enhet.
  • Kyl och frys hämtas kostnadsfritt för hushåll. Beställ hämtning av kyl och frys

 
Läs om elavfall 

Läs avfallstaxan

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 

Klicka på "starta e-tjänst"

Information