Driftinformation: För tillfället går det inte att spara utkast i våra e-tjänster. Vi arbetar med att lösa problemet.

Elavfall - beställ hämtning mot en kostnad

  • 1. Beställ elavfall mot en kostnad
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Beställ hämtning av elavfall mot en kostnad 

Här kan du beställa hämtning av diverse elektronik mot en kostnad. Vi hämtar helgfri torsdag och fredag. Beställ hämtning senast onsdag klockan 12.00 den vecka du vill ha tömt. Debiteras enligt gällande taxa. Ställ avfallet vid tomtgräns och märk det med "Elavfall". Du som bor i ett område där övrig avfallshämtning inte kan ske vid fastighetsgräns på grund av arbetsmiljöskäl får placera ditt elavfall på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

  • Vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter
  • Förpacka allt så kallat småplock under knähöjd, antingen i säck eller kartong (får väga max 15 kg)
  • Kyl och frys hämtar vi alltid kostnadsfritt. Beställ hämtning av kyl och frys här

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information