Vattenmätare byte av, uppsättning eller nedtagning

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Vattenmätare byte av, uppsättning eller nedtagning
  • 2. Välj tjänst
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Beställ nedtagning, uppsättning eller byte av skadad mätare 

Vi rekommenderar att fastighetsägare motionerar (vrider på ventilerna) vid vattenmätaren minst två gånger om året för att upprätthålla funktionen. För att upptäcka vattenläckage, stäng av kranar och se om vattenmätarens visare fortfarande rör sig. Om visarna rör sig har du vattenläckage någonstans. Börja då med att kontrollera kranar, toaletter med mera, så det inte står och rinner.

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information