Avfall - Beställ extra hämtning

  • 1. Avfall - Beställ extra hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Här kan du beställa extra hämtning av ditt rest- och/eller matavfall som debiteras enligt gällande taxa. Du kan även beställa hämtning av extra säck vid ordinarie restavfallshämtning i e-tjänsten.

Tänk på att ställa ut kärlet eller extra säck synligt tills hämtning har skett!

Läs avfallstaxan

Läs mer om avfall

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 

Klicka på "starta e-tjänst"  

Information