Avfall - Beställ extrahämtning

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Beställ extra hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här beställer du extrahämtning av mat- och/eller restavfall utanför ordinarie hämtning eller extra säck med restavfall vid ordinarie hämtning.
Debiteras enligt  gällande avfallstaxa.

Tänk på att placera kärl/säck synligt eller håll miljörum tillgängligt tills hämtning har skett!

Läs mer om avfall

Läs avfallstaxan

All kommunikation med komunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Klicka på "starta e-tjänst"  

Information