Ansökan om utbetalning av programpeng för skolgång utomlands

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Företrädare för ansökan
  • 2. Ansökan
  • 3. GDPR
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Välkommen till ansökan om utbetalning av programpeng för skolgång utomlands

 

Läs mer om regler för skolgång utomlands på www.tyreso.se/programpengutlandsstudier

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst