Inrapportering av långtidsuppställt fordon

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Inrapportering av långtidsuppställt fordon
  • 2. Skicka in

Anmälan om långtidsuppställt fordon

 

Här kan du som privatperson anmäla fordon som står på kommunens mark. Det behöver inte vara ett skrotfordon för att du ska anmäla det. Det kan vara ett fordon som står en längre tid i strid mot gällande trafikregler. Till fordon som kan anmälas räknas exempelvis bil, moped, motorcykel, släpkärra och båttrailer.  

Här kan du anmäla långtidsuppställt fordon. Klicka på "starta e-tjänst"

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

 

 

Information