Avsluta modersmålsundervisning

  • 1. Vem gäller ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Avsluta modersmålsundervisning

I denna e-tjänst anmäler du att du vill avsluta modersmålsundervisningen.

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

  Välj inloggningssätt nedan

 

Information