1. Kontaktuppgifter
  2. Skicka in
Din e-post
Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos arbetsmarknads- och socialnämnden respektive äldre- och omsorgsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
Finns logotyp?