1. Fliknamn
  2. Förhandsgranska
  3. Skicka in
Anmälan till parkour vårtreminen 2023
E-post
Parkourkurserna är för barn och ungdomar i åldern 6-14år.
Markera vilken eller vilka grupper som du vill delta i.
Plats: Stimmets gymnastiksal
Avgiften betalas via Swish 123 634 68 86, märk betalningen med parkour, deltagarens namn och vilken dag/tid du vill vara med.
Avgift för parkourkurser
Kostnad 300 kronor/termin.
Terminsavgiften gäller valfritt antal parkourkurser.
Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos Kultur och fritidsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.