Hur vill du få svar från oss?
Hur vi behandlar personuppgifter

När ditt registreras hos Kommunstyrelsen räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att begära ut vilka personuppgifter som nämnden behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.