1. GDPR
  2. Personuppgifter
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in
Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan registreras hos Kultur och fritidsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som Kultur- och fritidsnämnden behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
Anmälan till Funkisfestivalens öppna scen den 13 september
Här fyller du i dina kontaktuppgifter.
Vilken låt vill du sjunga?
Klistra in en länk till Spotify, Youtube eller annan plats där vi kan höra precis den version på låten du valt. Vi fixar bakgrundsmusiken.
Fylls i av vårdnadshavare om du är under 18 år.
Fylls i om du är över 18 år och har kontaktperson.
Övrigt
Använder du rullstol?