1. Kontakta Tyresö kommun
  2. Skicka in
Plats
Markera gärna specifikt på kartan vilken plats felanmälan gäller och bifoga gärna en bild för snabbare åtgärd. Du kan också skriva adressen i textfältet.
E-post
All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.
Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos kommunstyrelsen räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.