1. Beräkna din avgift
  2. Skicka in
Ange antal barn som har ett omsorgsbehov(förskola och/eller fritidshem)
SummaBarn1, 2, 3 är dolda fält som måste ligga i e-tjänsten för att summeringen ska fungera. När användaren väljer ett val i listan för barn 1, 2, 3, då uppdateras respektive summering med värdet ur listan. Summan av fält 1,2,3 visas i fältet för summa i fliken beräkna avgift. Värden som används för att räkna ut avgift för varje barn ligger i dropdownlistan. Listorna för barn1, barn2, barn3 innehåller olika värden, eftersom beräkningen ser olika ut, beroende på antal barn. Om ni vill ändra dom värden som används för beräkning av avgift för barnen, ändra då dom värden ni hittar i dropdownlistan(se nyckelvärden). Ex för barn1 hittar ni posten "Barn 1-2 år, över 24 timmar/vecka 3;1688" under nyckelvärden(se egenskaper för kontrollen). "Barn 1-2 år, över 24 timmar/vecka" är texten som syns för användaren."3;1688" är värdet som används för uträkningen. 3 är procent av inkomst ; är skiljetecken 1688 är maxtaxa. Så skulle ni vilja lägga in 0.5 procent av inkomst med 1455 i maxtaxa, då anger ni: 0.5;1455 (Använd punkt inte komma, om ni anger 0.5 i värdet) OBS! Om reduktion finns på en post, då tillkommer ett extra värde i vår dropdownlista OBS! ; är skiljetecken 65 är värdet för en reduktion med 35% (100-35=65) Så om vi ska ange reduktion på ett värde med 35%, då kan det se det ut så här: 3;1688;65 Så om vi ska ange reduktion på ett värde med 20%, då kan det se det ut så här: 3;1688;80