Förslaget har inte fått minst 50 röster som krävs för att det ska vidare till nämndbehandling.