Kultur- och fritidsnämndens svar
Kultur- och fritidsnämnden diskuterade förslaget på sitt sammanträde den 28 augusti. Nämnden beslutade att bollplanen vid Hanvikens skola ska beaktas i kommande etableringsplan för konstgräs på kommunens mindre grusplaner. Ordföranden för kultur- och fritidsnämnden, Dick Bengtson (M), konstaterar att det står i kommunens strategiska anläggningsförsörjningsplan att det är lämpligt att anlägga konstgräs på befintliga 7-spelplaner med grusunderlag och att detta lämpligen kan utföras då konstgräset byts ut på någon av idrottsplatserna. Kultur- och fritidsnämndens svar finns att läsa i sin helhet här.