Kultur- och fritidsnämndens svar
Kultur- och fritidsnämnden diskuterade förslaget på sitt sammanträde den 12 juni. Nämnden beslutade att förslaget om mötesplats på Brevikshalvön samordnas och prioriteras i arbetet med den kommande övergripande planen för utveckling av Brevikshalvön. Nämndens svar med tillhörande handlingar finns att läsa här.