Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget på sitt sammanträde den 30 november. Beslutet blev att Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för bygglek i enlighet med ordförandeutlåtandet, samt redovisa detta för nämnden. I uppdraget ingår att ta reda på:

- Vilken verksamhet som ska finnas på en bygglek

- Hur den ska organiseras och drivas

- Drift och investeringskostnader

- Vilken plats som är bäst lämplig för en bygglek.