Rubrik Handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever (Avslutad)
Ärendenummer 2018KS7277
Förslagsställare Ann-Sophie Cissé
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer