Rubrik Fullskalig idrottsanläggning (Avslutad)
Ärendenummer 2018KS4814
Förslagsställare Curt-Erik Jacobsson
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer