Rubrik Fotbollsplanen och området ovanför Brevik Skola upprustning och utveckling (Avslutad)
Ärendenummer 2017KS883
Förslagsställare Andreas Lison
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer