Rubrik Bygg ut lokalerna vid Kvarnhjulet för föreningsaktiviteter (Avslutad)
Ärendenummer 2017KS555
Förslagsställare Börje Eriksson
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer