Rubrik 30-timmars barnomsorg/förskola per vecka för barn till föräldralediga (Avslutad)
Ärendenummer 2017KS452
Förslagsställare Jill Wahlberg
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer