Rubrik Anlägg en öppen allmän sjösättningsramp med intilliggande parkering (Avslutad)
Ärendenummer 2017KS449
Förslagsställare Magnus Isberg
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer