Rubrik WIFI på äldreboenden/seniorboenden (Avslutad)
Ärendenummer 2017KS344
Förslagsställare Carl-Olof Strand
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer