Rubrik Kommunal sjösättningsramp (Avslutad)
Ärendenummer 2020KS5429
Förslagsställare Peter Granlund
Beskrivning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer