Jag föreslår att en fullskalig idrottsanläggning liknande Trollbäckens IP anläggs mellan Strandskolan och Tyresö skola.