Vi är en grupp Öringebor som ser att Öringesjön växer igen mer och mer för varje år som går. Vi är rädda att vår kära sjö snart är ett minne blott.

Öringesjön har haft problem under många år bland annat beroende på dålig vattengenomströmning. Kort sagt är sjön övergödd och för att

åtgärda sjön behövs större insatser av underhåll och muddring. Dessutom är Erstaviks Gård en del av problematiken.

Redan 1986-87 klippte grannar runt sjön vegetation med båt. De senaste åren har växtligheten i sjön ökat och igenväxten har gått betydligt fortare

efter vintern 2013, då Öringesjön hade en rekorddålig syrenivå under vintern. Isen lade sig tidigt över sjön och låg kvar betydligt längre än vanligt,

vilket innebar ännu sämre syretillsättning. Våren 2014 låg 1000- tals ruttna fiskar längs kanterna av Öringesjön. Något som gjorde att Tyresö

kommun satte i pumpar i sjön redan samma år. En orsak till att igenväxten gått snabbare, kan också vara att vattennivån är lägre än den tidigare

varit. Vi har också haft ett antal torra somrar.

 

Redan idag har boende runt sjön bland annat dragit upp rötter, krattat och lyft upp de sjöväxter, samt försöker klippa delar av växtligheten. Vi är

beredda att göra vårt för att vända utvecklingen, men vi vill att kommunen ska agera som en sammanhållande kraft, eftersom flera parter behöver

samverka. Vi vill kort sagt Rädda Öringesjön tillsammans med Tyresö Kommun.

 

Öringesjön är i mångt och mycket hjärtat i Öringe. Sjön ligger i både Tyresö och Nacka kommuner i Stockholms län. Gränsen mellan de båda

kommunerna går alltså bitvis genom sjön. Den ursprungliga omgivningen bestod till övervägande delen av skog och berg och detta har i stort

behållits, även om en ganska omfattande villabebyggelse växt upp längs sjöns södra del. I norr och väster ligger Erstaviks naturreservat.

Markägare är Tyresö kommun, Erstaviks fideikommiss, samt privata fastighetsägare och en samfällighet.

 

Öringesjön har varit och är en tillgång för oss alla och naturligtvis ska det vara så också i framtiden. Besökare är främst boende i olika delar av

Tyresö, men många kommer även utifrån i sökandet av olika sorters rekreation. Att sjön får besökare via vandringsleden, bör vara av betydelse för

att bibehålla en levande sjö för bad och rekreation. Många hundägare tar med sina hundar kring sjön. Öringebadet och badklipporna nyttjas utav

många familjer, ungdomar och äldre som besöker sjön för morgondopp ifrån tidig vår, till sen höst. Förutom för bad, nyttjas sjön för sportfiske,

paddling, skridskoåkning, skidåkning och vandringar runt sjön. Dagligen används även de båtar som hyrs ut och som ligger vid badbryggan.

Ungdomar använder även Öringebadet som en mötesplats under sena sommarkvällarna.

 

Sjön innehåller fisk som gädda, abborre, mört och braxen, har ett ovanligt rikt växtbestånd och i och kring sjön finns ett ganska stort antal

fågelarter. Bävern huserar i sjön och besöker husägare kring Öringe Strandväg.