Lägg konstgräs på bollplanen vid Hanvikens skola. Då kan planen användas mera av både skolan och barn boende i området. Idag finns det inga bra ytor för spontanidrott i Hanviken.