Jag föreslår att en mötesplats byggs i närheten av Breviks skola. Mötesplatsen ska fungera som såväl träffpunkt för tonåringar som är för gamla för fritids men som är för unga för att åka in till Stockholm, dels som plats där möten och kurser för olika målgrupper kan arrangeras. I lokalen kan ett café inhysas. Mötesplatsen kan även vara en plats där lokala idrotts- och intresseföreningar har sin hemvist. I anslutning till mötesplatsen kan en lekplats byggas tillsammans med ett utegym och en hundrastgård som på så sätt förenar Breviksbor och besökare i alla åldrar och med olika intressen. En grillplats för allmänt bruk kan även anordnas i närheten.