Förslag:

Prioritera och omgående bygga ett till ridhus på Fårdala gård samt cafeteria och uppvärmd läktare.

Motivering:

Sedan 2011 har det pågått diskussioner mellan Tyresö Ryttarförening (TRF) och kommunen om modernisering av anläggningen vid Fårdala Gård. År 2019 beslutades att finansiera byggnation av nytt stall då det nuvarande är utdömt medan byggnation av ett till ridhus sköts på framtiden pga ekonomiska skäl.

I Kultur- och Fritidsnämndens (KFN) lokalbehovsanalys (2019) prioriteras utbyggnad av Fårdala ridanläggning med hänvisning till ekonomisk möjlighet för genomförande. Nu när den ekonomiska situationen för kommunen har vänts från ett underskott till ett enormt överskott ber vi KFN att omgående fatta nytt beslut i frågan och omedelbart inleda byggnationen av ett till ridhus vid Fårdala gård.

Ridning är Sveriges tredje största ungdomsidrott där 92 % av utövarna är tjejer. Tyresö Ridskola är en av de största ridskolorna i landet och den näst största i Stockholms län. Vi är i särklass den största föreningsdrivna drivna ridskolan i länet. Detta till trots att vi endast har ett ridhus. I Tyresö kommun är vi den fjärde största föreningen totalt sett och för enbart tjejer är vi den näst största efter gymnastiken.

Anläggningen ägs av kommunen och är sedan länge underfinansierad. Stallet är 30 år gammalt och väldigt slitet. Vi är därför oerhört tacksamma att äntligen fått beviljat finansiering för ett nytt stall och ser fram emot den utlovade byggstarten under sommaren 2021.

Ridhuset, byggt år 2000, är dimensionerat för upp till 450 uppsittningar i veckan.  Vi på TRF genomför runt 650 uppsittningar och tvingas maximera nyttjandet, vilket får konsekvenser för säkerhet, arbetsmiljö, och tillgänglighet. Personalen tvingas arbeta sena kvällar, lektioner måste gå omlott, ungdomar som vill satsa på sporten söker sig till andra ridanläggningar. Vi kan inte erbjuda plats till alla som vill rida och har över 700 personer i kö! Utöver det saknar vi uppvärmda publikutrymmen och cafeteria, vilket ger återkommande klagomål i medlemsundersökningar.

Vi uppmanar därför KFN att ta tillfället i akt och visa att ni verkligen vill stötta barn- och ungdomsverksamhet i kommunen genom att lyfta ridhusfrågan till prioriterat behov, tidigarelägga byggnationen, samt inkludera en cafeteria och uppvärmd del av ridhusläktaren.

 

Genom att stötta TRF och påskynda byggnationen av ett till ridhus bidrar ni till: